Onze werkwijze bij verwijderen asbest

Hoe werkt het verwijderen van asbest bij BCA Asbestverwijdering? Wij ontzorgen zowel particulieren als zakelijke klanten volledig bij het verwijderen van asbest. Of het nu gaat om asbestdelen in de buitenlucht - bijvoorbeeld daken of wanden - of asbest onderdak, wij gaan altijd op dezelfde manier te werk. Hieronder lichten onze werkwijze bij het verwijderen van asbest stap voor stap toe.

Voortraject

Stel, u treft asbest aan in of rond uw woning of pand. Of u weet al langer dat er asbest zit, maar u wilt nu wel eens af van dit gevaarlijke materiaal. Dan is de eerste stap die u zet: neem contact op met BCA Asbestverwijdering.

Op afspraak komen wij bij u langs om uw situatie de schouwen. Wij bekijken onder meer om welk soort asbest het gaat, wat de hoeveelheid is en op welke manieren het is verwerkt.

Aan de hand van de schouw maken wij voor u snel een offerte op maat. Onze offertes zijn duidelijk, begrijpelijk en volledig. U weet vooraf precies waar u aan toe bent als het gaan om de kosten van asbest verwijderen. U ontvangt onze offerte kort na de schouw. Zodra u de offerte hebt goedgekeurd kunnen wij daadwerkelijk voor u aan de slag.

Uitvoering verwijderen asbest

De eerste stap in de daadwerkelijke uitvoering is het laten opstellen van een inventarisatierapport asbest´╗┐ volgens de SC-540 richtlijnen. Wij zijn verplicht om dit rapport te laten opstellen door een onafhankelijk bureau.

Wij weten welke vergunningen u nodig hebt voor het asbest verwijderen en vragen deze allemaal voor u aan. Ook doen wij alle verplichte meldingen en vragen alle benodigde afvalstroomnummers voor het afvoeren van het asbest aan.

Wij plannen het werk in. Uiteraard doen wij dit samen met u als opdrachtgever, zodat het werk gebeurt op het moment dat het u uitkomt. Is er sprake van spoed, dan doen wij er alles aan om uw werk zo snel mogelijk uit te voeren.

Het werkplan beschrijft het projectproces tot in detail, conform het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Ook omvat het een calamiteitenplan, een taak-risicoanalyse met per taak de PBM’s en opleidings- en ervaringsvereisten en een Project Risico Inventarisatie en Evaluatie (PRIE).

Wij voeren de asbestsanering uit volgens de richtlijnen van het Procescertificaat Asbestverwijdering. Die gebeurt door gespecialiseerde medewerkers die in het bezit zijn van alle vereiste certificeringen. Ook zijn zij uitgerust met alle verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen die voldoen aan alle voorgeschreven keuringen.

Na het afronden van de werkzaamheden vindt er een visuele eindcontrole plaats door een RVA-geaccrediteerd laboratorium. Ook voert dit laboratorium bij een binnensanering zo nodig een luchtmeting uit

Wij zorgen ervoor dat het asbest veilig en volgens alle vereisten wordt afgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van de eerder ontvangen afvalstroomnummers.

Natraject

U ontvang van ons een factuur voor het bedrag zoals is overeengekomen in de offertefase.

Na het betalen van de factuur ontvangt u van ons de stortbonnen. Ook krijgt u een vrijgavecertificaat, waarmee u kunt aantonen dat het verwijderen van het asbest is gebeurd volgens alle geldende wetten en regels.

Onze werkwijze bij asbestverwijdering

 

Wij werken bij asbestsanering volgens een vaste, stapsgewijze procedure zodat ons werk altijd voldoet aan alle wettelijke vereisten. Deze procedure bestaat uit een voortraject, uitvoeringsfase en natraject.

Meer over onze werkwijze

Asbestverwijdering voor particulieren, bedrijven en organisaties

 

Wij verwijderen asbest voor particulieren en zakelijke klanten in Groningen, Friesland en Drenthe. Wij nemen u alle zorgen uit handen en communiceren duidelijk. Uiteraard  werken werken wij volgens alle geldende regels, veilig en vertrouwd.

Voor wie werken wij?