Waarom asbest laten verwijderen?

Is het belangrijk om asbest te verwijderen? We kennen inmiddels al heel lang de gevaren voor de gezondheid van asbest. Het gebruik van deze stof als bouwmateriaal is dan ook al heel lang verboden. Er was lang sprake van verplichte verwijdering van bestaand asbest, maar die wetgeving komt er (vooralsnog) niet. Desondanks kunnen er verschillende belangrijke redenen zijn om toch uw asbest te laten verwijderen:

Gezondheid

Asbestdeeltjes zijn aantoonbaar kankerverwekkend. Zelf zeer kleine hoeveelheden kunnen al ernstige gezondheidsschade tot gevolg hebben. Boren of zagen in wanden met asbest is daarom ronduit gevaarlijk. Met asbestsanering voorkomt u dit gevaar.

Waardestijging vastgoed

Wilt u uw woning of pand verkopen, maar zit er asbest in of op? Dan kan asbestverwijdering een behoorlijke waardevermeerdering tot gevolg hebben.

Polisvoorwaarden van de verzekering

Verzekeraars kunnen in hun polisvoorwaarden restricties opnemen als het gaat om dekking bij de aanwezigheid van vastgoed in het pand. Ook kan dit invloed hebben op de dekking van gevolgschade voor de fysieke omgeving: buurtbewoners en milieu.

Waarom kiest u voor BCA Asbestsanering?

  • wij ontzorgen u van A tot Z bij asbestsanering
  • snel een duidelijke en complete offerte, snel verlost van uw asbest
  • actuele kennis van de regels, jarenlange ervaring
  • flexibel, snel en bereikbaar
  • ook al is de situatie lastig, wij lossen het altijd op
  • wij beschikken over alle vereiste certificeringen

Hypotheekvoorwaarden

Banken en andere hypotheekverstrekkers kunnen afzien van financiering als het onderpand betreft waarin zich asbest bevindt.

Verbouwing of (dak-) renovatie

Gaat u verbouwen of (uw dak) renoveren en is er in of op uw pand asbest aanwezig? Dan adviseren wij u om dit te laten saneren. Want juist bij bewerkingen zoals zagen, boren en slijpen kunnen veel gevaarlijke deeltjes vrijkomen.

Duurzame uitstraling

Is uw bedrijf in een pand bevestigd met bijvoorbeeld een asbest dak, dan kan dit de duurzame uitstraling en het imago van uw bedrijf ernstige schade berokkenen. Want meer en meer klanten zijn doordrongen van het nut van duurzaam en toekomstbestendig ondernemen en werken.

Vraag hier uw offerte aan

Onze werkwijze bij asbestverwijdering

 

Wij werken bij asbestsanering volgens een vaste, stapsgewijze procedure zodat ons werk altijd voldoet aan alle wettelijke vereisten. Deze procedure bestaat uit een voortraject, uitvoeringsfase en natraject.

Meer over onze werkwijze

Asbestverwijdering voor particulieren, bedrijven en organisaties

 

Wij verwijderen asbest voor particulieren en zakelijke klanten in Groningen, Friesland en Drenthe. Wij nemen u alle zorgen uit handen en communiceren duidelijk. Uiteraard  werken werken wij volgens alle geldende regels, veilig en vertrouwd.

Voor wie werken wij?